HİZMETLERİMİZ
İş Güvenliğine Ağır Yaptırımlar Olacak...
İş Güvenliği Yaptırımları
İş güvenliği ve sağlığı konusuna devletin büyük bir önem verdiğini ifade eden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuzhan Bayram, iş sağlığının yeni kabul edilen yasa tasarısı ile birlikte daha da önem kazandığını söyledi.

İş güvenliği ve sağlığı konusuna devletin büyük bir önem verdiğini ifade eden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuzhan Bayram, iş sağlığının yeni kabul edilen yasa tasarısı ile birlikte daha da önem kazandığını söyledi.

İşçinin sağlığını ve güvenliğini korumak ve işverenlere yükümlülüklerini hatırlatmak amacıyla kurulmuş bir kurum olduklarını ifade eden Oğuzhan Bayram, kendilerine iş durdurma gibi yetkilerin verildiğini ve iş güvenliği konusunda eksiklikleri bulunan kuruluşların çok ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti. İş yerlerinde gerekli tedbirleri almayan ve iş sağlığı ve güvenliği yasasının ereklerini yerine getirmeyen firmalara ağır para cezalarının uygulanacağını belirten Bayram, son dönemlerde firmaların da iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha bilinçli olmaya başladıklarını belirtti. Avrupa Birliği'nin baskıları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuya verdiği önem nedeniyle iş güvenliğinin son zamanlarda daha çok önemsendiğini ifade eden Bayram, iş yerlerinin artık daha da sık denetlendiğini söyleyerek firma sahiplerini uyardı.