HİZMETLERİMİZ
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
Bu programın amacı farklı ortamlarda yüksekte çalışma işini yapan kişilere temel bilgi sağlamaktır. Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı, bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir. Eğitim teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi (Sertifika) verilmektedir.

 İçerik :

- Yüksekte çalışma ve diğer alanlarda acil durum planı
- İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar  
- İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
- Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
- Yüksekte çalışma izni
- Düşmeye neden olan faktörler
- Düşmenin nedenleri
- Düşmek ne kadar zaman alır?
- Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
- Taşınabilir Ankrajlar
- Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (Pasif ve aktif sistemler), planlama, güvenli montaj
- Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
- Merdivenler
- Çatılarda güvenli çalışma
- Korkuluklar
- İskeleler ve iskelelerde güvenli çalışma
- Dış cephe asansörleri
- Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
- Güvenlik işaretleri
- İş kazası
- Ramak kala
- Askı travması ve kazazede yönetimi
- Yüksekte kurtarma ve planlama
- Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
- KKD kategorileri, KKD ve teknik malzemelerin standartları
- Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan teknik malzemeler
- Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan düğümler
- Uygulamalar