HİZMETLERİMİZ
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Başladı...
Tarımda İş sağlığı ve Güvenliği
Şanlıurfa’da 24 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’nda, Türkiye’de 450 bin hektar ekilebilir tarım arazisinin yerleşim alanına çevrildiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Şanlıurfa'da 24 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı'nda, Türkiye'de 450 bin hektar ekilebilir tarım arazisinin yerleşim alanına çevrildiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çok sayıda kurum ve akademisyenin destek verdiği Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı başladı. Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde organize edilen çalıştayda, dünyada ve Türkiye'de tarımın geleceği ve bu sektörde çalışanlarda görülen hastalıklara ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

Çalıştayla ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Türkmen, "Büyük potansiyeli bulunan ilimizde böyle bir toplantıyla tarımın sağlıktaki kötü etkilerini azaltmaya yönelik iyi bir bilgilendirme alacağız. Çalıştay sonrasında da ortaya çıkan bilgileri halka ve tarım bileşenleriyle paylaşacağız" dedi.

"YERLEŞİM ALANLARI TARIM ARAZİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Mermut ise yerleşim alanlarının, tarım arazilerini tehdit etiğini ifade etti. 450 bin hektar ekilebilir tarım toprağının yerleşim alanına çevrildiğini vurgulayan Mermut, "Potansiyelimizi iyi kullanmak açısından üniversitelerimiz olmak üzere bütün teşkilatın ülkemizin, hükümetimizin gıda güvenliğine son derece önem vermesi gerekmektedir. Türkiye'de kullanıma açık ne kadar tarım arazisi olduğunu ben de bilemiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir çalışma yapılmış değildir. 1947 yılında Harvey Oakes, Türkiye'nin toprak haritasının gelip çizimini yaptı. Bu Türkiye açısından çok acı bir durum. 1960 yılına kadar da ben herhangi bir çalışmanın yapıldığına şahit olmadım. Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları var fakat arkadaşlarımız, öğrencilerimiz orada çalışıyor. Ben bunu yeterli görmüyorum. Endüstriyel tarımda 200 milyar Dolar hedefini yakalayabilmemiz için çalışmalarımızı profesyonelce yapmamız lazım. İslam ülkeleri bizi gelişmiş bir ülke olarak görüyor, ben aynı fikirde değilim. Kanada'da yıllarca kalmış bir insan olarak şahsi kanaatim bu yöndedir" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılardan oluşturulacak 11 grup halinde yapılacak çalıştayda, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından tarım sektörü, tarım alanlarında minimum sağlık ve güvenlik standartları, tarım sektöründe meslek hastalıkları ve bildirimi, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık faaliyetleri açısından iş sağlığı ve güvenliği, tarım makineleri açısından iş sağlığı ve güvenliği, tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar açısından iş sağlığı ve güvenliği, tarımsal tozlar ve diğer tanecikli maddeler açısından iş sağlığı ve güvenliği, tarım kesiminde sosyal güvenlik uygulamaları ve iş güvencesi, tarım çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetlerin sunumu, tarımda iş sağlığı ve güvenliği verisini toplama, izleme, değerlendirme sistemi, tarım sektöründe çalışanların mesleki nitelikleri ve mesleki yeterlilik belgesi çalışma grupları konuları tartışılacak.