İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanı
Meslek: Yüksek Çevre Mühendisi & Bilgisayar Mühendisi
Bulunduğu Şehir:İstanbul
Memleket: Samsun – Ordu
Eğitim Durumu
Lise: Çarşamba Lisesi
Üniversite/Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2000
Üniversite – II  Lisans:  Newport American University, Bilgisayar Mühendisliği, 2004
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi...
İNŞAAT SEKTÖRÜ
İnşaat Sektörü
Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, gelişimin ana eksenini ise kaçınılmaz olarak “inşaat” oluşturmaktadır. Barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekânlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı “inşaat”la atılmaktadır. Geleceğe güvenle yürüme kararlılığında olan bir....
HABERLER
İnşaat İş Güvenliği
İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanlığı
İş Güvenliği Uzmanı
Tarımda iş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı
Tüm Haberlerimiz İçin Tıklayınız...
SUNDUĞUMUZ HİZMETLER
İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak, Yıllık Çalışma Planı hazırlamak, Eğitim Planı...
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşe giriş sürecinde ,iş-işçi(çalışan) uyumunun sağlanması, işe bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli...
Risk Analizi

Risk Analizi

İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak...
Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planlaması

Acil eylem planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

Günümüzde iş ve çalışan yasalarında yapılan reformlar ile çalışanların sağlıkları güvence altına alınmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çalışanların ...
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Bu programın amacı farklı ortamlarda yüksekte çalışma işini yapan kişilere temel bilgi sağlamaktır. Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı...
İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım, Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla ...
Mesleki yeterlilik Belgesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi,Alçı Levha Uygulayıcısı Belgesi,Alçı Sıva Uygulayıcısı Belgesi,İskele Kurulum Elemanı Belgesi,Isı Yalıtımcısı Belgesi,Su Yalıtımcısı Belgesi,Ses...
Yapı İşleri
Yapı İşleri Yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1...
Şantiye Tespit Öneri
Şantiye Tespit Öneri
İşe giriş sürecinde ,iş-işçi(çalışan) uyumunun sağlanması, işe bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli...
İş Güvenliği
İş Güvenlik Uzmanı
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ NEDİR ?
İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.
REFERANSLARIMIZ